Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 9th Kyu

正拳顎打ち Seiken Ago Uchi

Kento検討

Kento

Vocabulary

  • Go / five
  • Ago / Chin