Share and enjoy your karate passion

Kyokushin - 2nd Kyu

上段背手打ち Jodan Haishu Uchi

Haishu背手

Haishu

Vocabulary

  • Te / hand
  • 背手Haishu / back of the hand
  • 上段Jodan / face area